Artikels volgens Hoof Kategorie

Hier lys ek die Kategoriee soos wat hulle groei en uitbrei met die studies en navorsing

Die Bybel en ander geskiedkundige skrifte

Ons begin ons navorsing met die bybel

Die Bybel is een van die dokumente wat 'n paar duisend jaar oud is en wat vir ons baie riglyne kan gee oor die oorspronklike geloof en siening. Daaruit kan ons baie leer wanneer ons ons oogklappe afhaal

Die Mens, Oprede en gedrags patrone

Die mens het alles wat hy is en doen geleer van sy/haar ouers en mense om hom/haar. Soms se ons jy is net soos jou pa of ma , min wetende dat dit so waar is aangesien ons programering van ons ouers af kom.

Filosofie wat die mens soos kuns en musiek probeer genade leer teenoor medemens en lewenswyse

Filosofie

Tolle, Clark, Confucius, LauTsu, Descartes. Mense wat die wereld probeer verstaan en verduidelik wat ons potensiaal kan wees.

Filosofie wat die mens soos kuns en musiek probeer genade leer teenoor medemens en lewenswyse

Sielkundige Studies

Studies oor die mens en sy optrede

Die optrede en reaksies van die mens is gebaseer op sy ervaring van die werklikheid. Of hierdie ervaring die waarheid is of nie maak nie saak aan die persoon se ervaring nie.

Nuwe Wereld orde

Die bestaan van die verskillende organisasies wat die wereld beheer

Wanneer daar vir meestal mense vertel word van 'n sameswering glo hulle dit net eenvoudig nie en word dit afgelag as sameswerings teorie. Maar wat is die werklikheid van hierdie sameswerings

Okkult

Okkulte geskrifte

Baie inligting is saamgevat in die okkult